Kanuk Säkerhetsutvecklings
oberoende säkerhetskonsulter
inom fysiskt skydd och dörrmiljöer

Vi utgår från kundens säkerhetsbehov.


Affärsidé och arbetsområden

Rätt behov

Har ni rätt skydd i förhållande till verksamhetens olika behov? Läs mer.

Rätt ekonomi

Har ni rätt kostnader för skyddsåtgärder, avtal och tjänster? Läs mer.

Rätt åtgärd

Har ni genomfört rätt åtgärder i förhållande till behov och krav? Läs mer.

Rätt uppföljning

Har ni rätt uppföljning av fysiskt skydd och ingångna avtal? Läs mer.

Kanukmodellen

Kanukmodellen omfattar alla slag av säkerhetsfrågor inom säkerhetsområdet fysiskt skydd samt lås, behör och beslag i dörrmiljöer. Våra ledord är rätt behov, rätt kostnad, rätt åtgärd och inte minst rätt uppföljning.