Kanuk Säkerhetsutveckling AB 

Leverantörsoberoende säkerhetsrådgivare för tekniskt- och mekaniskt skydd inom och runt fastigheter, enskilda lokaler samt dörrmiljöer.

Förstudie av skyddsbehov utifrån en helhetssyn

Projektering, upphandling, kontroll av skyddsåtgärder

Besiktning av befintliga och genomförda skyddsåtgärder

Uppföljning av befintliga och genomförda åtgärder

  


Kanuks affärsidé

Omfattar alla slags säkerhets- frågor inom tekniskt - och mekanisk skydd. Våra ledord är rätt behov, rätt kostnad, rätt åtgärd och inte minst rätt uppföljning.


Våra tjänster

Som leverantörsoberoende säkerhetsrådgivare inom tekniskt- och mekaniskt skydd, har vi under drygt 30 år haft uppdrag för privata företag, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, äldreboende, affärscentrum, konsthallar, museer och kulturhus, skolor, sjukhus samt industrier.


Rätt behov

För att åtgärder ska fungera bra och vara effektiva måste  dom vara anpassade för kundens verksamhet, egna - och externa resurser. Vi kan tillsammans med er utföra en behovsanalys eller förstudie. Resultatet från förstudien redovisas med olika förslag och budgetkostnader.  Målet är att ni ska få ett beslutsunderlag för att kunna gå vidare i processen.   Rätt kostnad

Säkerhetsåtgärder och kompletta dörrmiljöer kan kosta mycket pengar. Då gäller det att man köper rätt produkter eller tjänster till rätt kostnad. I kostnadskalkylen bör man även ta med årliga kostnader för driftmiljö, uppföljning, förebyggande underhåll  samt utbildning.  Rätt åtgärd och uppföljning

Om man har identifierat olika behov och krav samt bestämt en lämplig budget och tidplan kan man gå vidare i processen för att utforma ett förfrågningsunderlag, utvärdera anbud och handla upp åtgärder. Rätt åtgärd är vanligtvis samma sak som rätt uppföljning, beprövade och framtidssäkra produkter och tjänster till rätt pris. 

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa er med.
Telefon: 0708-63 13 15
Epost: kontakt@kanuk.se